Nieuws

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van onze secretaris Pieter Fedde van der Zee. Pieter Fedde was niet alleen secretaris maar was tevens drager en heeft veel voor onze vereniging betekend. Het secretariaat wordt tijdelijk door onze penningmeester waar genomen.

Lees verder »

Het bestuur van de begrafenisvereniging te Wierum heeft met hulp van vrijwilligers een urnentuin aangelegd aan de voet van de begraafplaats. Als eerste zullen deze 10 urnengraven beschikbaar worden gesteld aan de leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen in aanmerking komen voor een graf conform de statuten en het reglement van de vereniging. …

Lees verder »