Nieuws

1.     Opening en welkom 2.     Mededelingen 3.     Vast stellen agenda 4.     Notulen vorige vergadering 5.     Jaarverslag     2019 ,  2020 en 2021 6.     Financieel verslag 2019  , 2020 en 2021 – vaststellen ledenkorting – vaststellen contributie  – vaststellen grafrechten -  bevindingen kascommissie – aanstellen kascommissie 7.     Pauze 8.     Bestuursverkiezing   : er zijn …

Lees verder »

Helaas is de jaarvergadering van 2021 wegens de corona -perikelen net als vorig jaar niet doorgegaan. Het bestuur had voor in de laatste week van november 2021 alsnog een jaarvergadering gepland maar heeft gezien de maatregelen gemeend deze ook niet door te laten gaan. De uitnodigingen naar de leden was nog niet niet afgedrukt en …

Lees verder »

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van onze secretaris Pieter Fedde van der Zee. Pieter Fedde was niet alleen secretaris maar was tevens drager en heeft veel voor onze vereniging betekend. Het secretariaat wordt tijdelijk door onze penningmeester waar genomen.

Lees verder »

Het bestuur van de begrafenisvereniging te Wierum heeft met hulp van vrijwilligers een urnentuin aangelegd aan de voet van de begraafplaats. Als eerste zullen deze 10 urnengraven beschikbaar worden gesteld aan de leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen in aanmerking komen voor een graf conform de statuten en het reglement van de vereniging. …

Lees verder »