Onze Missie

De dood is een lastig gespreksonderwerp. Toch is het goed om hier eens over na te denken.
“De Laatste Eer” regelt de praktische zaken rondom de uitvaart voor uw nabestaanden.

Als lid krijgt u ondersteuning bij:

  • het doen van aangifte van overlijden.
  • het opstellen van en laten drukken van rouwbrieven en liturgieën.
  • het plaatsen van advertenties in dagbladen.
  • keuze uitvaartkist, bloemen en rouwauto
  • de voorbereiding van de begrafenis/crematie.