Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

1.     Opening en welkom 2.     Mededelingen 3.     Vaststellen agenda 4.     Notulen vorige vergadering 5.     Jaarverslag     2023 6.     Financieel verslag   2023 –  vaststellen ledenkorting –  vaststellen contributie  – vaststellen grafrechten -  bevindingen kascommissie –  aanstellen kascommissie 7.     Pauze 8.     Bestuursverkiezing   : er is 1 vacature   : leden die zich beschikbaar stellen    …

Lees verder »

Op 22 april 2024 houden we onze  jaarvergadering in het dorpshuis. Vanaf 19.30 uur  EN !!  ook niet  leden zijn van harte welkom !!  

Lees verder »

Het bestuur van de begrafenisvereniging te Wierum heeft met hulp van vrijwilligers een urnentuin aangelegd aan de voet van de begraafplaats. Als eerste zullen deze 10 urnengraven beschikbaar worden gesteld aan de leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen in aanmerking komen voor een graf conform de statuten en het reglement van de vereniging. …

Lees verder »