Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

1.     Opening en welkom 2.     Mededelingen 3.     Vast stellen agenda 4.     Notulen vorige vergadering 5.     Jaarverslag     2019 ,  2020 en 2021 6.     Financieel verslag 2019  , 2020 en 2021 – vaststellen ledenkorting – vaststellen contributie  – vaststellen grafrechten -  bevindingen kascommissie –   aanstellen kascommissie 7.     Pauze 8.     Bestuursverkiezing   : er is …

Lees verder »

Op 17 april 2023 houden we onze  jaarvergadering in het dorpshuis. Vanaf 19.30 uur  EN !!  ook niet  leden zijn van harte welkom !!  

Lees verder »

Het bestuur van de begrafenisvereniging te Wierum heeft met hulp van vrijwilligers een urnentuin aangelegd aan de voet van de begraafplaats. Als eerste zullen deze 10 urnengraven beschikbaar worden gesteld aan de leden van de vereniging. Ook niet leden kunnen in aanmerking komen voor een graf conform de statuten en het reglement van de vereniging. …

Lees verder »